Samen groeien in Zimbabwe

Achtergrond

Kukura betekent letterlijk “groeien” in de lokale taal Shona. Stichting Kukura is een stichting die zich wil inzetten voor de rurale populatie (plattelandsbevolking) in Zimbabwe, te beginnen met Driefontein missie en de patiënten van het ziekenhuis (Muvonde Mission Hospital), welke gevestigd is op deze missie.

Opbouwen zelfstandig bestaan

De bevolking op het platteland ondersteunen en stimuleren bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan.

Bewustzijn gezonde voeding

De lokale gezondheid bevorderen door het vergroten van kennis en kunde rondom gevarieerde voeding.

Lokale productie eerst

Stimuleren dat de goederen en diensten die het doel van de stichting ondersteunen bij voorkeur ook lokaal worden ingekocht.

Subdoelstellingen waarmee we .

De hoofddoelstelling wordt behaald door op onderstaande gebieden te focussen. De concrete projecten zullen altijd betrekking hebben op één van deze onderwerpen.  De opbrengsten van alle projecten zal duurzaam terugvloeien naar deze plattelandsbevolking. Bekijk de projectenpagina voor actuele projecten.

Video's van Stichting Kukura

Scroll naar boven