Wil je liever geld overmaken t.b.v. Stichting Kukura? Dat kan!

Het IBAN-nummer (Bunq Bank) is
NL83 BUNQ 203 57 64 343.

Doe het t.n.v. Stichting Kukura. En geef bij de beschrijving aan dat het een donatie is voor de stichting. Omdat Kukura de ANBI status heeft is je gift aftrekbaar voor de belastingdienst. Anbigift heeft een rekenmodule hiervoor ontwikkeld waarin je je voordeel realtime kan zien.

Elke Euro komt terecht bij de mensen zelf!

Het geld wat je doneert, wordt gebruikt voor verschillende projecten in Zimbabwe. Alle projecten komen ten goede aan (persoonlijke) groei. De actuele goedgekeurde projecten staan op de projecten pagina.

Wij zijn er ons bewust van dat mensen willen dat hun gedoneerde euro ook echt goed terecht komt. We willen niet dat er overbodige kosten worden gemaakt en zeker niet dat er geld  ergens aan de strijkstok blijft hangen.

Daarom zijn we trots te melden dat Kukura ál het geld wat gedoneerd wordt ook in Zimbabwe besteed wordt. Van iedere euro gaat 100%  direct naar de lokale populatie die onze hulp nodig heeft. Het driekoppige bestuur werkt vrijwillig en verder zijn er ook geen kosten.

De lokale aanwezigheid van de initiatiefnemers van Kukura (Dieke en Stijn) zorgt er voor dat de gelden ook bij de projecten terecht komen. Alle projecten zijn inzichtelijk met een begroting op de website en naderhand zal precies gemeld worden wat de resultaten zijn per project, inclusief  foto’s en video’s.

Behalve doneren kan je ook meehelpen door met ideeën te komen over nieuwe projecten. Dat kan op het gebied van ondernemerschap, gezonde voeding of suggesties voor te ontwikkelen producten voor de werkplaatsen. Neem daarvoor contact met ons op.

Hulp van bedrijven is ook zeer welkom. Per project zullen we aangeven of en zo ja wat voor soort hulpmiddelen uit Nederland gewenst zijn. 

Je kan via Ideal (Mollie) doneren. Wil je het rechtstreeks via onze stichtingsbankrekening doen? Dat kan! 

Het IBAN-nummer (Bunq Bank) is NL83 BUNQ 203 57 64 343.

Doe het t.n.v. Stichting Kukura. En geef bij de beschrijving aan dat het een donatie is voor de stichting.

Ja. Sinds 25 juni 2019 is stichting Kukura aangemerkt door de belastingdienst als ANBI. Bekijk hier voor meer details.

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Zie ook het volgende punt (hoe werkt de aftrek van giften)

Drempel en maximum voor gewone giften

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van je drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van jouw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder jouw persoonsgebonden aftrek.
Je mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van jouw drempelinkomen.

Periodieke gift met schenkingsovereenkomst
Wil je minder geven dan 1% van het drempelinkomen, leg dan je schenking vast in een schenkingsovereenkomst voor een periode van minimaal vijf jaar. Je giften zijn dan voor 100% aftrekbaar. Een periodieke gift met een schenkingsovereenkomst is dus voordeliger dan maandelijks een bedrag doneren.

Voor meer informatie: check de website van de belastingdienst  

Of ga naar de Anbigift rekenmodule.

Scroll naar boven