Onze Projecten.

Lopende projecten

gestart op 30 oktober 2023

Fish pond & training

Er is een groep gevormd van deelnemers die een coöperatie gaat vormen. Die groep wordt eigenaar van een te bouwen Fish Pond. De kosten daarvan is een lening aan Kukura. Ze worden begeleid door de professionele trainers.

Binnenkort projectpagina beschikbaar!
gestart op 30 oktober 2023

Voetbalteam - kleding en goals

Omdat we de school in Chaka Stead gebouwd hebben, hebben we nog veel contact met de directeur. Hij werd benaderd door jongeren om een voetbal team te starten en zo is het balletje letterlijk gaan rollen. Ze krijgen geld om lokaal voetbal T-shirts te kopen of te maken en een goal te laten maken door de metaal werkplaats.

Bnnenkort projectpagina beschikbaar!
Te starten medio december 2023

Afgeronde projecten & doorlopend

Afgerond in 2023

Materialen donaties voor Muvonde Hospital

In Muvonde Hospital werken meerdere artsen die bepaalde breuken kunnen beoordelen. Ook is de benodigde antibiotica bij open breuken aanwezig (als de huid ook open ligt) .  Eén van de artsen kan de meeste breuken opereren maar daar zijn speciale boren, platen en schroeven voor nodig. Kukura heeft veel materiaal hiervoor via een lokale organisatie ingekocht zodat deze operaties lokaal kunnen plaatsvinden.

Binnekort projectpagina beschikbaar!
2e ronde gehad in 2023 - 75% komt terug

Training & microkrediet startende ondernemers

In 2022 zijn we gestart met dit project, en inmiddels hebben we er in 2023 een succesvolle 2e ronde opzitten. Het idee is dat leerlingen die de business training hebben gevolgd, onder begeleiding van 2 erkende trainers een bedrijf starten. Ze krijgen daarvoor een ( verplichte) professionele training vooraf, en worden begeleid tijdens het traject zelf. Na het indienen van een business plan krijgen de deelnemers, ( mits goedgekeurd door de trainers), een lening van USD 500 van Kukura. De deelnemers houden ons via Whatsapp op de hoogte.

Bekijk dit project
Doorlopend

Training Duurzame landbouw

Deze training is gegeven aan lokale boeren die een irrigatiesysteem gekocht hebben. De training wordt geleid door lokale boer & ondernemer Mr. Venge. Het doel is kennis bijbrengen om zo duurzaam mogelijk te kunnen ondernemen als boer.

Bekijk dit project
Goederen en training in 2020 en 2021

Covid-hulp en preventie

Het Corona-virus heeft een enorme impact op de wereldgezondheidszorg gehad en COVID-19 heeft ook in Zimbabwe veel schade aangericht. Dit project was specifiek gericht op het ondersteunen van Muvonde Mission Hospital en Driefontein TB Sanatorium.

Bekijk dit project
Doorlopend

Irrigatiepomp ontwikkelen + verkopen

De metaal-werkplaats in Driefontein heeft een irrigatiepomp ontwikkeld met lokale materialen t.b.v. de lokale boeren. Zij kunnen door aanwezige bronnen (water) hun eigen land eenvoudig irrigeren. Kukura geeft 100 USD subsidie per pomp.

Bekijk dit project
Trainingen geweest in 2019, 2022, 2023

Business training & Life skills

In Zimbabwe is 90% werkloos! Met dit project hebben we de populatie van Driefontein en een training ondernemerschap gegeven om een eigen bedrijf te kunnen starteb. Dit i.c.m. Life Skills zodat ze meer voor zichzelf opkomen en onafhankelijker worden. De cursus is aan 20 personen gegeven en betaald door Kukura. Door succes is deze training al 3 jaar gegeven.

Bekijk dit project
Doorlopend

Trainingstuin voor zwangere vrouwen

Op het ziekenhuisterrein waar zwangere vrouwen tijdelijk verblijven, is m.b.v. verschillende werkplaatsen een tuin aangelegd. Met trainingen worden de vrouwen geholpen om zelf duurzaam voedsel te verbouwen.

Bekijk dit project
Afgerond in 2021

Renovatie basisschool in Chaka

Vier km van de missie is een lokale school waar nu meer dan 100 kinderen op ongeveer 50 m2 bij elkaar zijn gepropt. Er is ooit begonnen aan een gebouw waar 2 nieuwe lokalen zouden komen. In november 2020 is dit prachtige gebouw opgeleverd en in gebruik genomen.

Bekijk dit project
Afgerond in 2021

Drinkwaterpomp Chaka

Nadat de renovatie van de school (Chaka Stead) bijna was afgerond, is er door de lokale projectorganisatie een verzoek gekomen tot het bouwen van een borehole (waterput) op zonnepanelen.

Bekijk dit project
€ 23.000 opgehaald voor Kukura!

Expeditie Zimbabwe - Corlaer College

Het Colaer College uit Nijkerk verdiend een eervolle vermelding. Zij hebben heel veel geld opgehaald voor stichting Kukura. Het team, bestaande uit 14 leerlingen en 2 begeleiders is helaas niet gekomen door Corona, maar heeft verschillende projecten mede mogelijk gemaakt, zoals de renovatie van de school, de borehole en de training van startups. Bedankt!

Scroll naar boven