4. Corona hulp en preventie

Hoofdlijnen project

Het Corona virus heeft een enorme impact op de wereldgezondheidszorg en COVID-19 lijkt zich nu in Zimbabwe te verspreiden. ‘Lijkt’ vanwege het feit dat we het niet kunnen testen door gebrek aan testen en omdat volgens de criteria alleen reizigers of mensen die contact hebben gehad met een bevestigde casus het kunnen hebben. Maar we vergeten dat mensen met een ‘griep’ niet altijd zorg zoeken, er langzaam toch een stigma ontstaat, er veel misvattingen zijn rondom het virus vanwege slechte voorlichting via social media en sommige mensen met weinig klachten het ook gewoon verspreiden. Beter is dus er gewoon vanuit te gaan dat het er is en dat het dus een enorme impact gaat hebben op de populatie en de (toch al enorm slechte) economie. We kunnen ons maar beter voorbereiden op het ergste voor we achter de feiten aan gaan lopen.

Dit project is specifiek gericht op het ondersteunen van Muvonde Mission Hospital en Driefontein TB Sanatorium. Twee ziekenhuizen op nog geen 1.5 km van elkaar die de meeste algemene patiënten kunnen behandelen zonder specialistische zorg. Vanwege het TB Sanatorium verwachten we een grote stroom van patiënten als ze maar transport kunnen vinden, omdat veel ziekenhuizen hun zorg uit angst dichtgegooid hebben en dit ziekenhuis bekend staat om goede longzorg. Kortom: hoesten en benauwd, dan moet je naar Driefontein.

Voorlichting, handenwasfaciliteiten, trainingen in infectiepreventie, isolatiemogelijkheid voorbereiden bij TB sanatorium.  Ziekenhuispopulatie is maar 9000, maar de provincie behapt 1.6 miljoen mensen.

Het personeel moet getraind worden, alles wat lokaal geregeld kan worden, wordt snel bij elkaar geschraapt.

Daarnaast is er wordt ingezet op medicatie, ondersteuning en voeding voor patiënten. Er is geen bewezen medicatie die Corona geneest, maar vergeet niet dat er medicatie nodig is om de patiënten te helpen hun bloeddruk te controleren, suikers te stabiliseren, antibiotica om infecties te behandelen, gazen voor wondbehandeling, infuusnaalden en infuusvloeistof.

Daarnaast zouden we graag 1 zuurstofconcentrator aanschaffen om de ernstig zieken tijdelijk op te kunnen vangen voor ze verplaatst kunnen worden naar ziekenhuizen die die zorg kunnen bieden. Mocht het aantal patiënten te veel worden en de financiën laten het toe, dan kunnen we nog een zuurstofconcentrator aanschaffen. Beide zuurstofconcentratoren kunnen naderhand nog gebruikt worden in de normale patiëntenzorg. Het ziekenhuis heeft 350 bedden en een 4 vleugels voor mannen, vrouwen en nog 2 voor ernstige isolaties.

 

 

Doelen in het kort

logo-11-wit.jpg
  • Personeel volledig opleiden, voorbereiden en beschermen
  • Dus trainingen in wat is Corona, aan/uitkleden, schoonmaken, triage, patiëntbehandeling/-ondersteuning.

Voorlichting voor patiënten en familie van patiënten.

In het ziekenhuis / corona isolatie unit is een tekort aan bijna alle noodzakelijke medische middelen voor de bestrijding van COVID-19. De aangekochte middelen mogen echter geen impulsaankopen zijn; ze moeten ook naderhand nuttig zijn voor het ziekenhuis zodat het een duurzame bestemming heeft.

Het gaat om bijvoorbeeld zuurstofconcentrators, goede saturatiemeter, vuurwerkbrillen, geschikte maskers etc.Op korte termijn moeten deze middelen dus ingezet worden voor de corona isolatie unit. Op lange termijn moeten ze bruikbaar zijn voor het ziekenhuis.

Het probleem is dat isoleren lastig is in de Zimbabwaanse setting. De huizen zijn erg klein, ze hebben geen toegang tot eigen kamer en badkamer. Dus er zal op andere manieren nagedacht moeten worden over zelfisolatie zodat eerdere ondersteuning mogelijk is.

  1. Personeelsbesprekingen waarbij er duidelijke nadruk ligt op teamverband en structureel bespreken van nieuwe implementaties zodat ook duidelijk is wat de zorgen van het personeel is. Zij moeten het namelijk op de werkvloer doen.  
  2. Overal faciliteiten voor contactloos handenwassen / alcoholpompjes.
  3. Centrale ingang ziekenhuis met screening en triage aan de ingang.
  4. Nachtwacht die het hek ook echt dichthoudt.

We willen proberen de voedselvoorziening zo veel mogelijk lokaal in te (laten) kopen zodat de lokale boeren gesteund worden bij de inkomstenderving tijdens de lockdown. Dat kan dus door hun voorraad en oogst op te kopen in de tijd van economische tegenslag.

Uitgaven project

0
Ziekenhuis benodigdheden voor patiëntenzorg
0
Voedsel voor patienten
0
Apparatuur (zuurstofconcentrator etc.)
0
Voorlichting & mondkapjes fabriceren
0
TOTAAL UITGEGEVEN

Tijdlijn Project

maart 2020

Onderzoek behoefte doelgroep

De twee ziekenhuizen, bestuursvergaderingen Muvonde Mission en Driefontein Sanatorium, gesprekken met lokale ondernemers en verpleegkundigen en patiënten. 

maart 2020

maart 2020

Aanvraag project

Projectplan is ingediend bij het bestuur.

maart 2020

maart 2020

Afdrukken voorlichtingsmateriaal kinderen en volwassenen

maart 2020

april 2020

Aankoop stoffen voor zelf fabriceren mondkapjes

april 2020

april 2020

Fondsenwerving

Grote actie opgestart via de site, social media en andere kanalen om minimaal 20.000 euro op te halen. En toezegging Wilde Ganzen verdubbeling van maximum 15.000 euro. 

april 2020

maart - mei 2020

Aankoop 1e zuurstof concentrators

En voorbereiden isolatie afdelingen en start training personeel.

maart - mei 2020

mei - juni 2020

Voorbereiding Covid patienten

mei - juni 2020

mei 2020

Patiënten behoeftes

Grote bestelling medicatie gedaan vanwege transportproblemen patiënten en onvermogen om naar de stad te gaan. 

mei 2020

augustus 2020

Aankoop 2 zuurstof concentrators

augustus 2020

september 2020

Aankoop veiiligheidskabinet

september 2020

september 2020

Einde project

september 2020

oktober - november 2020

Verslaglegging Wilde Ganzen

oktober - november 2020

Resultaat in cijfers

0
Aantal zuurstofconcentrators
0
Aantal patiënten voorzien van voedsel
0
Aantal coronatesten
0
Aantal mondkapjes
0
Boekjes geprint met voorlichting

Resultaat in beeld

Video hele project van A tot Z

Scroll naar top