3. Training Duurzame landbouw

Hoofdlijnen project

Er zijn veel lokale boeren met kleine plotjes. De boeren verbouwen vaak hetzelfde en hebben niet altijd kennis van duurzaam verbouwen. Ook zijn er bepaalde ziektes bij het vee die nu niet goed bestreden worden door gebrek aan kennis. Vanuit Driefontein liet Mr. Meki van de metaalwerkplaats ook weten dat de behoefte er is om over 20 jaar ook nog op deze gronden gewassen te kunnen verbouwen. Als de boeren zomaar bomen omkappen er niks voor terug planten kunnen er problemen ontstaan met water (de grond kan het water niet meer vasthouden bijv.). Vandaar dat er behoefte is aan training aan boeren voor duurzame landbouw. Maar ook training aan jonge (zwangere) vrouwen die leren hoe je met een stukje grond inkomen kunt verwerven.

Training van 2.5 dag waarbij minimaal 5 en maximaal 15 boeren/ jonge vrouwen tegelijkertijd getraind worden in duurzame landbouw. De training kan gegeven worden door Mr. Venge (lokale boer). Die heeft een grote succesvolle boerderij in de buurt en heeft al ervaring met trainingen geven. Ook heeft hij ooit in Wageningen gestudeerd. Het idee is om deze training gratis te geven aan boeren die een irrigatiesysteem gekocht hebben. We kunnen ook van de mogelijkheid gebruik maken om de groep aan te vullen met vrouwen van Matumba (zwangere vrouwen) die geïnteresseerd zijn.  

Vergroten van kennis van duurzame landbouw door alle boeren in de omgeving en verhoogde productiviteit van hun productie.

Uitgaven project

0
Kosten per (1) training
0
Opzetten training + materiaal
0
TOTAAL UITGEGEVEN

Tijdlijn Project

oktober 2019

Aanvraag project

Projectplan is ingediend bij het bestuur.

oktober 2019

november 2019

Onderzoek behoefte doelgroep

Lokale boeren zijn bezocht om te kijken wat voor kennis ze willen omtrent duurzame landbouw. 

november 2019

april 2020

Project goedgekeurd

Projectplan is goedgekeurd door bestuur en er is akkoord op de begroting.

april 2020

juni 2020

Start eerste training

juni 2020

Resultaat in cijfers

0
Aantal deelnemers
0
Aantal dagen
0
Aantal workshops gegeven

Resultaat in beeld

Video hele project van A tot Z

Scroll naar top