5. Trainingstuin voor zwangere vrouwen

Hoofdlijnen project

Het voorzien in basisonderhoud en inzicht krijgen in eigen kwaliteiten van jonge zwangere vrouwen die verblijven achter het ziekenhuisterrein (Matumba) waardoor een soort van handel gecreëerd kan worden in praktische vaardigheden danwel middelen of voorwerpen. Daarnaast is er de wens om gevarieerde voeding te verkrijgen; ter stimulans voor overgewicht, diabetes en hypertensie patiënten.

Het stimuleren van verbouwen van gevarieerde voeding met daarbij training en educatie aan vrouwen die wachten op hun bevalling en de familie van patiënten die er verblijven.

Daarbij is er de mogelijkheid tot het verspreiden van zaden en bonen om eigen verbouwing van deze groep te bevorderen.

Betrokken lokale disciplines & werkplaatsen:

  1. Regional House
  2. Bouw werkplaats
  3. Metaalwerkplaats
  4. Ziekenhuis
  5. School of economics

Bekijk hieronder de verdere uitwerking

Een zelfvoorzienende trainingstuin voor zwangere vrouwen. En een doorlopende groep jonge zwangere vrouwen die getraind worden om zelfstandig gezonde voeding te verbouwen en getraind in Life Skills (empowerment).

Verdere uitwerking plan

Op het terrein van Matumba wordt een brak stuk grond voorbereid, zodat er op korte termijn ook resultaat zichtbaar is. Er is al gestart. Een lokale tuinman heeft met ossen de grond geploegd. Daarna heeft de tuinman van het regional house ossenmest opgehaald en “bedden” gemaakt in de grond.

Daarna zijn zaden gekocht en ingezaaid.  De tuinman moet ook zorgen voor continuïteit van (nieuwe) zaden.

Er is een waterput gebouwd waar enerzijds damwater van het ziekenhuisreservoir in gepompt kan worden, en anderzijds kan dienen om tijdens het regenseizoen water in op te vangen. Andere water oplossingen zijn ook bekeken maar die waren niet haalbaar of te duur.

De metaalwerkplaats weet wat er moet gebeuren om een waterpomp te maken. De waterpomp zal gebruikt worden om water uit de waterput te kunnen pompen. Op deze manier zorg je dat er altijd water beschikbaar is voor de tuin. Daarnaast kunnen de zwangere vrouwen leren hoe te irrigeren.

Er moet iemand verantwoordelijk worden voor de tuin. In eerste instantie is het degene die de tuin opzet (tuinman van regional house), maar we willen graag dat hij weer iemand traint die het over kan nemen, ook omdat hij al een baan heeft bij het regional house. Wij denken zelf aan onze eigen tuinvrouw: Mai rejoyce.

Zij heeft de business training gevolgd en ze is al tuinvrouw bij ons. Vanaf 2021 heeft ze geen baan dus het is goed om haar nu al te laten instromen. Zij zal ook de rol op zich kunnen nemen van het trainen van de jonge moeders om zelfstandig te oogsten.

De zwangere vrouwen kunnen zelf de gewassen oogsten. Er moet wel gezorgd worden voor continuïteit en duurzaamheid, dus van de planten moeten zaden opgevangen worden zodat je een zelfvoorzienend proces krijgt.

De zwangere vrouwen krijgen les van de werkplaats school of economics in kleine praktische vaardigheden die de studenten normaal ook krijgen in deze werkplaatsen. Een van de eerste zaken waarmee gestart wordt is maken van mondkapjes.

De zwangere vrouwen krijgen les van de tuinman/vrouw in verbouwen van gezond voedsel, irrigeren en het verkrijgen van nieuwe zaden. Ook zullen ze training krijgen in het belang van gezonde voeding op de gezondheid. Zo zijn ze helemaal voorbereid op een (onafhankelijke) toekomst.

De zwangere vrouwen krijgen les van de verpleegkundige in Life Skills. Zo zijn ze helemaal voorbereid op een (onafhankelijke) toekomst. De training is zeer effectief en ook gericht op de Afrikaanse & Zimbabwaanse cultuur. De verpleegkundig blijft in dienst van het ziekenhuis.

Uitgaven project

0
Opstarten tuin en zaden
0
irrigatiepomp + pond
0
Materialen voor trainingen
0
Loon voor trainers + tuinman
0
TOTAAL UITGEGEVEN

Tijdlijn Project

augustus 2019

Aanvraag project

Projectplan is ingediend bij het bestuur.

augustus 2019

september 2019

Onderzoek behoefte doelgroep

De vrouwen van Matumba bezocht om te kijken wat voor kennis ze willen omtrent duurzame landbouw & onderwijs en praktische vaardigheden en skills.

september 2019

oktober 2019

Project goedgekeurd

Projectplan is goedgekeurd door bestuur en er is akkoord op de begroting.

oktober 2019

november 2019

Start omploegen grond

november 2019

december 2019

bedden gereed maken voor zaaien

december 2019

januari 2020

graven en aanleggen waterput

januari 2020

februari 2020

zaaien van de gewassen

februari 2020

maart 2020

platform voor irrigatiepomp

maart 2020

april 2020

Eerste gewassen geoogst

april 2020

mei 2020

Eerste training aan zwangere vrouwen

mei 2020

mei 2020

Nursery gereedHiermee kunnen plantje rustig groeien in de schaduw.
mei 2020

juni 2020

Start training Lifeskills en praktische vaardigheden

Hiermee kunnen plantje rustig groeien in de schaduw.

juni 2020

Before and after...

Before After

Resultaat in cijfers

0
Aantal soorten groente geoogst
0
Aantal vrouwen per training
0
Aantal workshops gegeven

Resultaat in beeld

Video hele project van A tot Z

Scroll naar top