7. Drinkwaterpomp Chaka

Hoofdlijnen project

Dit is het eerste project van Kukura dat helemaal vanuit de lokale bevolking is aangedragen. Er is een groot tekort aan water op de locatie van de school in Chaka Stead. Tijdens de bouw van de school gaven de bouwers al aan dat het vervelend was dat er geen water was, omdat ze dat nodig hadden voor cement te maken. Maar nu de school gereed is, is het van groot belang dat er schoon drinkwater in de buurt aanwezig is. Drinkwater, maar ook water voor de toiletten en natuurlijk water voor handen wassen i.v.m. Corona.

Het plan is om een leverancier te zoeken die een waterpomp kan bouwen, voor schoon drinkwater. De pomp moet bediend kunnen worden d.m.v. zonnepanelen en er moet een watertank aanwezig zijn van 5.000 liter om altijd water voorradig te hebben.

Op korte termijn een waterpomp met beschikbaar water voor de schoolkinderen rondom Chaka Stead school.

Uitgaven project

0
Kosten per (1) training

Tijdlijn Project

augustus 2019

Onderzoek behoefte doelgroep

De behoefte voor een waterpomp is gekomen vanuit Chaka Stead school zelf. Kukura heeft een school gebouwd, maar er ontbreekt schoon drinkwater voor de 200 leerlingen.

augustus 2019

september 2020

Aanvraag project

Er is een projectplan met begroting door het hoofd van Chaka Stead School ingediend bij het bestuur.

september 2020

september 2020

Aanhaken Wilde Ganzen

Vanwege het hoge budget is Wilde Ganzen gevraagd om dit project mee te financieren, als additioneel project van Chaka Stead School. Ze hebben daar meteen positief op gereageerd. En financieren 1/3 van het totale project.

september 2020

september 2020

Project goedgekeurd

Projectplan is goedgekeurd door bestuur en er is akkoord op de begroting.

september 2020

oktober 2020

Start boren in de grond voor waterput

oktober 2020

november 2020

Verwachte oplevering waterpomp

november 2020

Resultaat in cijfers

0
Aantal kinderen toegang tot schoon drinkwater
0
Diepte van boring in meters
0
Energiekosten van pompen in €

Resultaat in beeld

Scroll naar top